Starostlivosť

Starostlivosť o LPG systém - Flashlube

 

Čo je Flashlube?

Austrálske prípravky Flashlube sú celosvetovo uznávané patentované prísady do pohonných hmôt a do automobilových olejov. Tieto prípravky fungujú ako motorové aditívum, ktoré zamedzuje predčasnému opotrebovaniu motora. Flashlube účinne chráni plynové (LPG/CNG) naftové aj benzínové motory a predlžuje ich životnosť. Výrobky Flashlube získali rad ocenení po celom svete.
 

Výhody používania Flashlube


Používanie preukázalo rýchlejšie štartovanie, čistejšie plochy zapaľovacích sviečok a spaľovacích komôr. To predlžuje životnosť motora a zabezpečuje hladší chod. Redukuje množstvo škodlivých emisii a zvyšuje ekonomickosť plynu (do 5,3%).
 

Prečo LPG a CNG motory potrebujú náhradu olova?


Motory poháňané LPG/CNG, najazdia na benzín ani na naftu, ale na stlačený ropný plyn (LPG z anglického Liquefied Petroleum Gas je zmes plynných uhľovodíkov – propánu a butánu) prípadne na zemný plyn (CNG z anglického Compressed Natural Gas).

Konštrukcia automobilového motora počíta s tým, že benzín obsahuje chemické zložky využiteľné k premazávaniu palivovej sústavy. Ich pôsobením sa znižuje korózia a opotrebenie benzínových motorov. LPG ani CNG podobné zložky neobsahujú. Pokiaľ chcete jazdiť úspornejšie, efektívnejšie a viac ekologicky je to skvelé rozhodnutie. Pre plnohodnotné využitie LPG/CNG motorov však z vyššie uvedených dôvodov odporúčame používať výrobky Flashlube.

Flashlube slúži na jednoduchú aplikáciu kvapaliny na ochranu ventilov všetkých motorov poháňaných plynom, zvlášť pre vozidlá, ktoré nemajú oceľové tvrdené sedlá (napr. Toyota, Honda, Ford a iné) a tak zabraňujú poškodeniu ventilov a ich sediel, ktoré sú namáhané vyššou teplotou plynu. Flashlube čistý celý priestor valca od karbónových usadenín. Bezolovnatá prísada “Valve Saver” vytvára ochranný film na povrchu ventilov a ventilových sediel a minimalizuje tak kontakt kovu s kovom, ktorý môže vyústiť v závažné poškodenie ventilových sediel.
 

Ako funguje Flashlube?


Bežiaci motor vytvára v zbernom sacom potrubí podtlak. Prostredníctvom hadice privádzajúcej Flashlube (do priestoru pred sacie ventily), je rovnaký podtlak vytváraný aj v sklenenej kontrolnej trubici dávkovacej jednotky. Tok Flashlube do sklenenej kontrolnej trubice je regulovaný pomocou regulátora prietoku. Množstvo prietoku Flashlube Valve Saver je plne regulovateľné regulátorom prietoku. Pohyb regulátora proti smeru hodinových ručičiek prietok Flash Lube zvýši.
 
Po inštalácii dávkovacej jednotky nastavte mieru prietoku na rýchlosť odkvapkávania od 1 do 2 kvapiek za minútu pre slabšie motory a 2 až 4 kvapky za minútu pre intenzívnejšie motory. Teplota a podtlak môžu prietok ovplyvniť. Preto odporúčame nastaviť dávkovanie, vždy na jar a na zimu. Podtlak vytvorený bežiacim motorom kolíše počas jazdy a viskozita Flashlube Valve Saver sa mení v závislosti na teplote. Kolísanie prietoku počas jazdy nemá väčší vplyv na prevádzku, pretože Flashlube Valve Saver vytvára ochranný film s dlhotrvajúcim efektom. Prednastavte intenzitu prietoku po vašom prvom natankovaní LPG/benzínu.

Každých 50 ml zobrazených na zásobníku maziva Flashlube zodpovedá 25 litrom paliva. Ako náhle sa motor zastaví podtlak v sklenenej kontrolné trubici môže nasať malé množstvo Flashlube Valve Saver späť do trubice. Toto nie je nič závažného a po znovu naštartovaní motora bude premazávanie pokračovať. Nemusíte sa obávať použiť viac Flashlube Valve Saver pre prvé natankovanie po inštalácii, zrýchli to proces očistenia a ochrany.

Filter Ultra 360 °


Ide o  nový vylepšený filter slúžiaci na odlučovanie drobných nečistôt. Je to spojenie medzi účinnou filtráciou v kombinácii s ergonómiou.

Princíp filtrácie - Plyn vstupuje do filtra   v rotačnom pohybe, a smeruje k dolnej časti. Vďaka tomuto rotačnému pohybu, odstredivej sily a zotrvačnej sily  sa nečistota z prúdiaceho plynu odstredí a je udržiavaná na dne filtra a čistý prúd plynu mieri nahor od usadených drobných nečistôt. Vstup a výstup sú umiestnené na  kryte filtra, čo vedie k ľahkej regulácii uhlu medzi nimi. Toto riešenie umožňuje jednoduchú inštaláciu a voľné umiestnenie filtra v podkapotovej oblasti