Ako funguje LPG

Princíp činnosti LPG zariadenia.


LPG sa natankuje na čerpacej stanici cez plniacu koncovku. Tá je prepojená potrubím s nádržou LPG umiestnenou zvyčajne v priestore pre rezervné koleso. Nádrž  s motorovou časťou vozidla spája potrubie / plastové alebo medené/ cez elektromagnetický ventil. Reduktor / splyňovač, regulátor tlaku/ je časť splyňovacieho systému v ktorom sa mení kvapalná fáza LPG na plynnú za pomoci kvapaliny z chladiaceho systému. Zároveň dochádzka k zníženiu tlaku  v systéme LPG na jeho požadovanú hodnotu.

Plynná fáza je privádzaná do sacieho potrubia kde dochádza  k príprave palivovej zmesi /LPG + vzduch/. Do valcov spaľovacieho motora sa pripravená zmes dostáva samostatnou dávkovacou jednotkou / vstrekovačom LPG /. Celý proces prípravy a dávkovania LPG je riadený cez riadiacu jednotku LPG.

 

Princíp prestavby auta na LPG


Prestavba je možná pre všetky súčasné automobily s benzínovým pohonom. Pri prestavbe auta na LPG je zabudovaný celý ďalší palivový systém vrátane prídavnej nádrže. Benzínový systém zostáva zachovaný. To znamená, že ide o bivalentný systém pohonu s možnosťou voľby používania oboch druhov palív. Objem nádrže je od 34 do 110 L, nádrž je zvyčajne umiestnená v priestore pre rezervou.

Autoplyn prúdi z plynovej nádrže cez bezpečnostný ventil v tekutom stave potrubím do motorového priestoru a v splynovači je kvapalný plyn uvedený do plynného stavu. Táto plynná forma paliva je cez zmiešavač, ktorý sa stará o množstvo a správny pomer vzduchu a paliva (vysoké alebo nízke otáčky, resp. zaťaženie motora) privedená do sacieho potrubia motora.

Sekvenčné vstrekovanie - LPI systém


Novšiu generáciu LPG techniky predstavuje LPI systém. LPI znamená Liquid Propane Injection t.j. vstrekovanie tekutého plynu a u nás je známejší pod pojmom sekvenčné vstrekovanie. LPI – vstrekovacie systémy sa dajú porovnať s princípom viacbodového vstrekovania paliva.

Tento systém pracuje podobne ako benzínové vstrekovanie – tlakové čerpadlo udržuje tekutý plyn pod tlakom aby sa zabránilo jeho splyneniu. LPG vstrekovacie dýzy sú osadené priamo pri sacích ventiloch a počas nasávacieho taktu sa vstrekuje tekutý plyn priamo do každého valca samostatne. Po vstreknutí sa palivo stane plynným a následne ochladí nasatý vzduch. Toto ochladenie vzduchu zvyšuje kompresný pomer a má za následok lepšie naplnenie spaľovacej komory a s tým spojenú vyššiu výkonnosť. Riadiaca jednotka vozidla dáva signály pre vstrekovanie benzínovým vstrekovacím tryskám. Tieto signály preberá aj riadiaca jednotka LPG sekvenčného systému a riadi vstrekovacie trysky plynu. Vďaka tomu, že riadenie celého systému je prostredníctvom riadiacej jednotky vozidla, charakteristické hodnoty motora zostávajú pri oboch druhoch paliva takmer rovnaké.
 

Prednosti sekvenčného vstrekovania benzínu


• kompatibilita s každým viacbodovým vstrekovaním

• kompatibilita s turbomotormi

• optimalizácia spotreby

• optimalizácia behu motora

• optimalizácia výkonových charakteristík

• systému nepotrebuje ďalšie snímače

• vlastná diagnostika s pamäťou

• nie sú žiadne badateľné rozdiely medzi jazdou na benzin a plyn

• nie sú potrebné žiadne dodatočné nastavovania a kontroly systému

• nevzniká nebezpečenstvo spätného zážehu plameňa v sacom potrubí (Back-Fire)

• nezávislosť od vonkajších vplyvov prostredia – teploty, vlhkosti vzduchu a jeho hustoty