Splátkový systém

 

1. Dohoda o systéme LPG a vyčíslenie ceny prestavby

2. Skontaktovanie s pracovníkom spoločnosti Quatro a dohoda zmluvy, výška akontácie a jednotlivých splátok

3. Podpísanie zmluvy a montáž LPG zariadenia