Auto na plyn, LPG do auta, prestavba, montáž a servis AUTO PLYN Brezno / Ako funguje LPG

Poskytujeme záručný
a pozáručný servis
bez čakacej doby

E-mail:
info@autonaplyn.sk

AUTOPLYN – Katarína Krutelová
NDH 7
977 01 Brezno

Telefón: 0911 881 245

Copyright © 2015 autonaplyn.sk. Všetky práva vyhradené.

V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Radi vám pomôžeme a odpovieme na vaše otázky

Za viac km
Menej eur

Ako funguje LPG

Princíp činnosti LPG zariadenia.

LPG sa natankuje na čerpacej stanici cez plniacu koncovku. Tá je prepojená potrubím s nádržou LPG umiestnenou zvyčajne v priestore pre rezervné koleso. Nádrž  s motorovou časťou vozidla spája potrubie / plastové alebo medené/ cez elektromagnetický ventil. Reduktor / splyňovač, regulátor tlaku/ je časť splyňovacieho systému v ktorom sa mení kvapalná fáza LPG na plynnú za pomoci kvapaliny z chladiaceho systému. Zároveň dochádzka k zníženiu tlaku  v systéme LPG na jeho požadovanú hodnotu.

Plynná fáza je privádzaná do sacieho potrubia kde dochádza  k príprave palivovej zmesi /LPG + vzduch/. Do valcov spaľovacieho motora sa pripravená zmes dostáva samostatnou dávkovacou jednotkou / vstrekovačom LPG /. Celý proces prípravy a dávkovania LPG je riadený cez riadiacu jednotku LPG.Princíp prestavby auta na LPG

Prestavba je možná pre všetky súčasné automobily s benzínovým pohonom. Pri prestavbe auta na LPG je zabudovaný celý ďalší palivový systém vrátane prídavnej nádrže. Benzínový systém zostáva zachovaný. To znamená, že ide o bivalentný systém pohonu s možnosťou voľby používania oboch druhov palív. Prídavná nádrž na plyn je podľa druhu vozidla vo veľkosti 20-40 litrov často umiestňovaná do batožinového priestoru.

Autoplyn prúdi z plynovej nádrže cez bezpečnostný ventil v tekutom stave potrubím do motorového priestoru a v splynovači je kvapalný plyn uvedený do plynného stavu. Táto plynná forma paliva je cez zmiešavač, ktorý sa stará o množstvo a správny pomer vzduchu a paliva (vysoké alebo nízke otáčky, resp. zaťaženie motora) privedená do sacieho potrubia motora.


Sekvenčné vstrekovanie - LPI systém

Novšiu generáciu LPG techniky predstavuje LPI systém. LPI znamená Liquid Propane Injection t.j. vstrekovanie tekutého plynu a u nás je známejší pod pojmom sekvenčné vstrekovanie. LPI – vstrekovacie systémy sa dajú porovnať s princípom viacbodového vstrekovania paliva.

Tento systém pracuje podobne ako benzínové vstrekovanie – tlakové čerpadlo udržuje tekutý plyn pod tlakom aby sa zabránilo jeho splyneniu. LPG vstrekovacie dýzy sú osadené priamo pri sacích ventiloch a počas nasávacieho taktu sa vstrekuje tekutý plyn priamo do každého valca samostatne. Po vstreknutí sa palivo stane plynným a následne ochladí nasatý vzduch. Toto ochladenie vzduchu zvyšuje kompresný pomer a má za následok lepšie naplnenie spaľovacej komory a s tým spojenú vyššiu výkonnosť. Riadiaca jednotka vozidla dáva signály pre vstrekovanie benzínovým vstrekovacím tryskám. Tieto signály preberá aj riadiaca jednotka LPG sekvenčného systému a riadi vstrekovacie trysky plynu. Vďaka tomu, že riadenie celého systému je prostredníctvom riadiacej jednotky vozidla, charakteristické hodnoty motora zostávajú pri oboch druhoch paliva takmer rovnaké.


Prednosti sekvenčného vstrekovania benzínu

kompatibilita s každým viacbodovým vstrekovaním

kompatibilita s turbomotormi

optimalizácia spotreby

optimalizácia behu motora

optimalizácia výkonových charakteristík

systému nepotrebuje ďalšie snímače

vlastná diagnostika s pamäťou

nie sú žiadne badateľné rozdiely medzi jazdou na benzin a plyn

nie sú potrebné žiadne dodatočné nastavovania a kontroly systému

nevzniká nebezpečenstvo spätného zážehu plameňa v sacom potrubí (Back-Fire)

nezávislosť od vonkajších vplyvov prostredia – teploty, vlhkosti vzduchu a jeho hustoty

LPG systémy

Ako funguje LPG

0911 881 245
Info@autonaplyn.sk

Domov

Najčastejšie otázky

Čerpacie stanice a EK

Starostlivosť

Montáž LPG

Splátkový systém

Galéria

Kontakt